0111 ชื่อสัตว์เลี้ยง แดง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0111

ชื่อสัตว์เลี้ยง แดง

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 4 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง ตลาด


ชื่อเจ้าของ นางประพิณ ตะสอน

เบอร์โทร 081 4713427