0105 ชื่อสัตว์เลี้ยง โคราล

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0105

ชื่อสัตว์เลี้ยง โคราล

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 0 ปี 8 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายนิกร ตะสอน

เบอร์โทร 061 0797017