0102 ชื่อสัตว์เลี้ยง ขาวจี๊ด

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0102

ชื่อสัตว์เลี้ยง ขาวจี๊ด

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 3 ปี 5 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ทำหมันแล้ว

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางรำไพ พรมโส

เบอร์โทร 085 0101265