0073 ชื่อสัตว์เลี้ยง ดำปืน

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0073

ชื่อสัตว์เลี้ยง ดำปืน

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 6 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายประกาย ภูมิโยชน์

เบอร์โทร 099 0270848