0071 ชื่อสัตว์เลี้ยง หลง หลง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0071

ชื่อสัตว์เลี้ยง หลง หลง

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 6 ปี 6 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายทองสอด เชาวนปรีชาพร

เบอร์โทร 083 389915