0063 ชื่อสัตว์เลี้ยง ิบิ๊ก

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0063

ชื่อสัตว์เลี้ยง ิบิ๊ก

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 5 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายเสนาะ นามพวน

เบอร์โทร 064 1546697