0047 ชื่อสัตว์เลี้ยง สไปรท์

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0047

ชื่อสัตว์เลี้ยง สไปรท์

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 6 ปี 8 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายอำคา จัดสนาม

เบอร์โทร 084 4287471