0041 ชื่อสัตว์เลี้ยง หมีขาว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0041

ชื่อสัตว์เลี้ยง หมีขาว

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 6 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวนิตยา สิ่งห์สาย

เบอร์โทร 084 4287471