0037 ชื่อสัตว์เลี้ยง เสื่อ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0037

ชื่อสัตว์เลี้ยง เสื่อ

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 4 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางจีระพรณ์ อินทองหลาง

เบอร์โทร 087 2308010