0036 ชื่อสัตว์เลี้ยง เนลาน

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0036

ชื่อสัตว์เลี้ยง เนลาน

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 2 ปี 4 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายเทวัญ เนื่องคันธีร์

เบอร์โทร 087 2138177