0035 ชื่อสัตว์เลี้ยง เก็บตก

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0035

ชื่อสัตว์เลี้ยง เก็บตก

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 10 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายวรวุฒิ นาคสู่สุข

เบอร์โทร 087 2231547