0005 ชื่อสัตว์เลี้ยง บุุญรอด

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0005

ชื่อสัตว์เลี้ยง บุุญรอด

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 5 ปี 2 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 10 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายสมควร เสริฐดีลบ

เบอร์โทร 099 0269432